HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík

Klíčová slova:

hodnocení, silniční nákladní doprava, technologie, ukazatele, zdroje dat pro hodnocení

Abstrakt

Příspěvek definuje technologické ukazatele pro hodnocení technologického procesu silniční nákladní dopravy. Uvádí vzorce pro výpočet těchto ukazatelů a zdroje dat pro vlastní výpočet. Dále je zde uvedeno u každého ukazatele jakých hodnot by měl z hlediska efektivnosti nabývat a jaká opatření může dopravce za tímto účelem učinit.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) KLEPRLÍK, J. Silniční doprava. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 160 s. ISBN

-80-7395-451-2.

(2) Internetové stránky HI Software Development s.r.o. [online]. c2012 [cit. 2012-07-07].

Dostupné z <http://www.dispatcher.cz>.

(3) Internetové stránky firmy ySystem, spol. s r.o. [online]. c2012 [cit. 2012-07-07].

Dostupné z <http://www.ysystem.eu/index.php/cs/produkty/ytrack>.

(4) Internetové stránky firmy Torola design s.r.o. [online]. c2012 [cit. 2012-07-07].

Dostupné z <http://www.torola.cz/produkce/zaznamniky-provozu-vozidel>.

(5) Internetové stránky firmy Digitech ČR, spol.s r.o. [online]. c2012 [cit. 2012-07-07].

Dostupné z .

(6) Internetové stránky firmy C.S. CARGO, a.s. [online]. c2012 [cit. 2012-07-07].

Dostupné z < http://www.cscargo.com/cs/road/competences/systemy-rizeni-dopravy>.

(7) Plánovač tras – Evropa, ČR [online]. c2012 [cit. 2012-07-07].

Dostupné z <http://www.planovac-tras.cz>.

(8) Internetové stránky elektronického mýta v ČR [online]. c2012 [cit. 2012-07-07].

Dostupné z <http://www.premid.cz>.

(9) ŠIROKÝ, J. a kol. Technologie dopravy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 200 s.

ISBN 978-80-86530-53-6.

(10) yTrack, Manuál dispečera

Stahování

Publikováno

2012-11-16

Jak citovat

Kleprlík, J. . (2012). HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY. Perner’s Contacts, 7(3), 67–84. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1252

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>