MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NEDOSTATEČNÉHO POČTU PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík
  • Vladimír Talácko

Klíčová slova:

Důvody nedostatku řidičů, profesionální řidič, projekt POVEZ II, řešení nedostatku řidičů, výchova profesionálního řidiče, vzdělávací aktivity řidičů

Abstrakt

Článek je zaměřen na problematiku nedostatku profesionálních řidičů. Shrnuje informace k této oblasti z Evropského Portálu Pracovní Mobility (EURES) a statistická data z Úřadů práce ČR, z Integrovaného portálu Ministerstva prácea sociálních věcí (IPSV), z Českého statistického úřadu, z Ročenky dopravy 2017 a dalších zdrojů. Jsou zde uvedeny faktory, které jsou příčinou nedostatku profesionálních řidičů na trhu práce. Článek uvádí konkrétní možnosti řešení jejich nedostatku. Podrobněji je zde prezentován příklad výchovy nového řidiče s využitím projektu Evropského sociálního fondu (ESF) pro vzdělávací aktivity – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Evropský Portál Pracovní Mobility (EURES) [online]. [cit. 2019-01-24] Dostupné z: <https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=cs&app=0.13.0-build-2#/search>.
(2) Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí [online]. [cit. 2019-01-24] Dostupné z: <https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno>.
(3) Dopravní noviny č. 41/2018.
(4) Ročenka dopravy České republiky 2017.
(5) Internetové stránky Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2019-01-25] Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/domov>.
(6) Informační systém o průměrných výdělcích[online]. [cit. 2019-01-25] Dostupné z: <https://www.mpsv.cz/ISPVcharavypis.php?chara%5B%5D=6>.
(7) Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě ve znění pozdějších předpisů.
(8) BICERA, T. Možnosti řešení nedostatku profesionálních řidičů nákladní a autobusové dopravy. [cit. 2019-01-25] Dostupné z:<http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=14230>.
(9) Internetové stránky TRUCKJOBS.CZ, Výchova a vzdělávání budoucích profesionálních řidičů [online]. [cit. 2019-01-25] Dostupné z: <https://www.truckjobs.cz>.
(10) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
(11) TALÁCKO, V. Racionalizace provozu dopravní firmy R. Klapal – Transport s.r.o., diplomová práce, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, červen 2018.
(12) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Kleprlík, J., & Talácko, V. (2019). MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NEDOSTATEČNÉHO POČTU PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ. Perner’s Contacts, 14(1), 81–93. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/403

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>