TECHNOLOGICKÉ PROCESY VE VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík

Klíčová slova:

osobní doprava, technologie, dopravní proces, přepravní proces

Abstrakt

Článek nejprve rozděluje technologické procesy ve veřejné osobní dopravě na dopravní procesy a na přepravní procesy.Pak tyto procesy stručně charakterizuje a uvádí jejich technologické postupy.Především se však zabývá přepravním procesem.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

KLEPRLÍK, J. Zvyšování kvality v rámci technologie silniční osobní dopravy, Sborník Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb, 15.5.2001, Pardubice 2001, s. 31, ISBN 80-7194-342-8.

SUROVEC, P. Technológia hromadnej osobnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 1998, ISBN 80-7100-494-4.

DRDLA, P. Technologie a řízení dopravy – městská hromadná doprava, Univerzita Pardubice, 2005 ISBN 80-7194-804-7.

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Kleprlík, J. (2006). TECHNOLOGICKÉ PROCESY VE VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1503

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>