MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ OBĚHŮ AUTOBUSŮ V SYSTÉMU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík

Klíčová slova:

autobus, dopravní obslužnost, modelování oběhů, oběh autobusu

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na možnosti tvorby oběhů autobusů při zajištění dopravní obslužnosti obce nebo dopravní obslužnosti kraje. Nutnou podmínkou řešení této optimalizační úlohy je obsadit požadovaným druhem autobusu všechny spoje uvedené v jízdním řádu. Cílem řešení je minimalizovat počet autobusů a minimalizovat neproduktivní jízdy, které lze ohodnotit kritérii vzdálenost, doba trvání a provozní náklady.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici
(2) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících ve znění pozdějších předpisů
(3) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
(4) Statistická ročenka dopravy České republiky 2016
(5) Výroční zprávy Pardubického kraje za roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
(6) Výroční zprávy Dopravní podnik města Pardubic, a.s. za roky 2013, 2014, 2015
(7) Nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících ve znění pozdějších předpisů
(8) Pastor, O, Tuzar, A. Teorie dopravních systémů. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-285-3.
(9) Internetové stránky FS Software, s.r.o., program SKELETON [online]. c2016 [cit. 2017-02-15]. <http://www. www.fssoftware.cz >.
(10) Vyhláška č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
(11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 v platném znění

Stahování

Publikováno

2017-04-21

Jak citovat

Kleprlík, J. (2017). MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ OBĚHŮ AUTOBUSŮ V SYSTÉMU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI. Perner’s Contacts, 12(1), 83–91. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/449

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>