KRITICKÁ MÍSTA V TECHNOLOGICKÉM PROCESU PŘÍLEŽITOSTNÉ OSOBNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík
  • David Šourek

Klíčová slova:

kritická místa, nepravidelná autobusová doprava, osobní doprava, příležitostná osobní silniční doprava, technologický proces

Abstrakt

V článku je zpracován technologických postup zajištění příležitostné osobní silniční dopravy (nepravidelné autobusové dopravy). Postup je uveden formou vývojového diagramu a jsou k němu okomentována kritická místa v tomto technologickém procesu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů

Nařízení (ES) 561/2006 a nařízení (EHS) 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční

dopravě v platném znění

KLEPRLÍK, J. Technologické procesy ve veřejné osobní dopravě, Perners Contacts, s. 24-

, 3/2006, ISSN 1801-674X

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Kleprlík, J., & Šourek, D. (2008). KRITICKÁ MÍSTA V TECHNOLOGICKÉM PROCESU PŘÍLEŽITOSTNÉ OSOBNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY. Perner’s Contacts, 3(5), 163–168. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1361

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>