TVORBA OBĚHŮ VOZIDEL VE VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík

Klíčová slova:

dopravní proces, osobní doprava, technologie, turnus

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou tvorby oběhů vozidel veřejné linkové dopravy. Cílem řešení je minimalizovat potřebný počet dopravních prostředků a zajistit jejich vyšší časové využití. Řešení představuje sestavení účelové funkce s minimalizací - počtu náležitostí, neproduktivních jízd, neproduktivních jízd a prostojů, počtu náležitostí i neproduktivních jízd.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

LESÁKOVÁ, D.: Strategický marketingový manažment. NETRI, Hronský Beňadik, 2004. ISBN 80-968904-8-4

PORTER, M.: Konkurenční výhoda (Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon). Victoria Publishing, Praha, 1992. ISBN 80-85605-10-0.

VEBER, J.: Management: Základy, prosperita, globalizace. Management Press, Praha, 2000. ISBN 80-7261-029-5

ŠTOFKOVÁ, J. a kol.: Financie, EDIS 2005,ŽU v Žiline, ISNB 80-8070-501-1

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Kleprlík, J. (2006). TVORBA OBĚHŮ VOZIDEL VE VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1504

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>