ANALÝZA A NÁVRHY ZMĚN V PROKAZOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY PRO CIZÍ POTŘEBY VELKÝMI VOZIDLY

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2386

Klíčová slova:

odborná způsobilost, právní předpisy, provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, velké vozilo, zkoušky z odborné způsobilosti

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby „velkými vozidly“ (nákladními a autobusy). Představuje a komentuje právní úpravu Evropské unie v této oblasti. Dále přibližuje a srovnává, jak je tato problematika podrobněji právně upravena a řešena konkrétně v České republice a ve Slovenské republice. Analyzuje dostupnost informací a informační zdroje pro přípravu na zkoušky. Analyzuje také podmínky, technologický postup, obsah a hodnocení zkoušky odborné způsobilosti. Předkládá návrhy úprav s cílem zjednodušit administrativu a zlepšit dostupnost informací k přihlašování, k průběhu a k hodnocení zkoušky. Úlohou příspěvku je zvýšit přehlednost a kvalitu v oblasti přípravy na zkoušky a zkoušek z odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Nařízení 2009. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v nejnovějším konsolidovaném znění.

Česká republika. 1994. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika. 2000. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Katalogový list Agados, spol.s.r.o.© 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://www.agados.cz/prives-vz-18-n1-750-kg-tr.-oj [přístup: 2022-10-08].

Katalogový list Ford © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://www.ford.cz [přístup: 2022-10-08].

Česká republika. 1991. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika. 2004. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika. 2020. Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.

eTesty Ministerstva dopravy © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zd [přístup: 2022-10-08].

Česmad Bohemia © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://skoleni.prodopravce.cz/manazerska-skoleni [přístup: 2022-10-08].

Kredoline s.r.o. © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://www.kredoline.cz/upload/ooz-nakladni-doprava.pdf [přístup: 2022-10-08].

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě© 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://rpsd.mdcr.cz/representative/search?10 [přístup: 2022-10-08].

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravy © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://www.pardubickykraj.cz/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi [přístup: 2022-10-08].

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zkoušky odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://sluzby.msk.cz/sluzba/105-zkousky-odborne-zpusobilosti-k-podnikani-v-silnicni-doprave/442-2006-Sb [přístup: 2022-10-08].

Slovenská republika. 2012. Zákon č. 56/2012 Z.z., o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov.

Slovenská republika. 2012. Vyhláška č. 124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave.

Jednotný informačný systém v cestnej doprave © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://www.jiscd.sk[přístup: 2022-10-08].

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Žiadosti cestnej dopravy © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://www.minv.sk/?Ziadosti_cestnej_dopravy_za_ocdpk [přístup: 2022-10-08].

Slovenská republika. 1995. Zákon č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkov, v neskorom znení.

Komplex centrum, které provozuje Akadémii pre dopravcov © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://akademiapredopravcov.sk/seminare-a-poradenstvo [přístup: 2022-01-08].

Gnap, J., Poliak, M., Konečný, V., Jagelčák, J., Rievaj, V. 2019. Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa dopravy. Vysokoškolská učebnica. Žilinská univerzita v Žilině, ISBN 978-80-554-1580-2.

Kleprlík, J. 2020. Technologie silniční dopravy. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-295-4.

Stahování

Publikováno

2022-12-30

Jak citovat

Kleprlík, J. (2022). ANALÝZA A NÁVRHY ZMĚN V PROKAZOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY PRO CIZÍ POTŘEBY VELKÝMI VOZIDLY . Perner’s Contacts, 17(2). https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2386

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-10-12
Přijat 2022-10-27
Publikován 2022-12-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>