MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík
  • David Šourek

Klíčová slova:

doprava, mapa, snímek, GIS, linkotvorba

Abstrakt

Tento článek se zabývá možnostmi tvorby návrhu tras linek veřejné dopravy. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých metod včetně zhodnocení náročnosti jejich použití.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] Geografická služba Armády České republiky, [online] 2010, dostupné z
<http://www.geoservice.army.cz/htm/geosl.html>
[2] CENEK, P., JANÁČEK, J., KLIMA, V. Optimalizace dopravních a spojových procesů,
VŠDS Žilina, Žilina 1994, ISBN 80-7100-197-X.
[3] Hradecko a Pardubicko. Soubor turistických map 1:50 000. 1. vydání. Klub českých
turistů Praha, 1995, ISBN 80-85499-69-X.
[4] Digitální atlas České republiky, [online] 2010, dostupné z
<http://izgard.cenia.cz/dmunew/viewer.htm>
[5] Arcdata Praha, [online] 2010, dostupné z <http:/www.arcdata.cz/podpora/download/>

Stahování

Publikováno

2010-04-19

Jak citovat

Kleprlík, J., & Šourek, D. (2010). MAPOVÉ PODKLADY A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A GISU PRO TVORBU TRAS LINEK. Perner’s Contacts, 5(1), 119–124. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/946

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>